Instituţii

PRIMĂRIAInstituţia administrativă principală a comunei Tomeşti este Primăria, cu sediul actual în Colonia Fabricii, care coordonează întreaga activitate desfăşurată în cele şase sate componente ale comunei (Colonia Fabricii, Tomeşti, Româneşti, […]