Program cu publicul: 

Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare/branșamente

 • Cerere întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 30 zile)
 • Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă

Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire

 • Cerere și Anexe întocmite şi semnate/ştampilate de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. L540/1991 republicată
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism
 • Documentație conform Legii 50/1991 actualizată

Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului
 • Adeverinţă cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30 zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.

Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare

 • Cerere tip
 • Autorizaţia de Construire în original
 • Copie comunicare începere lucrări
 • Memoriu proiectant lucrări rămase de executat
 • Deviz lucrări rămase de executat

Acte necesare pentru emiterea certificatului de existenta constructii

 • Cerere tip privind valoarea reală
 • Copie carte de identitate
 • Copie extras C.F. (valabilitate 6 luni)
 • Plan de încadrare în zonă

Acte necesare pentru emiterea unui aviz de oportunitate

 • Memoriu, planșe propuse

După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei comunei Tomești şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Timiş, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Comunei Tomești:

 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor, copia comunicării făcute la IJC însoţită de copia Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare
 • Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor

b) Pentru Inspectoratul Județean în Construcţii Timiş:

Mai multe informaţii puteţi afla de pe web site: http://www.isc-web.ro

Close Search Window