Lista certificatelor de urbanism emise în anul 2017

 

LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE IN ANUL 2017
Nr. crt. CU nr./dată Scopul pentru care s-a emis CU Adresă imobil Nr. cadastral și nr. carte funciară Numele și prenumele solicitantului Adresa solicitantului Termenul de valabilitate CU
1 1 / 03.01.2017 dezmembrare teren înscris în CF nr. 401034 – Tomești, nr. top. 115 sat Tomești, nr. 6, com. Tomești, jud. Timiș 115 / 401034 Săvulescu Adrian-Raul sat Tomești, nr. 6, com. Tomești, jud. Timiș 12
2 2 / 06.03.2017 Modernizare cămin cultural în satul Tomești, comuna Tomești, județul Timiș sat Tomești, nr. 19, com. Tomești, jud. Timiș 19 / 400948 Comuna Tomești sat Colonia Fabricii, nr. 46, com. Tomești, jud. Timiș
3 3 / 29.03.2017 Construire clădire anexă în regim de înălțime parter sat Luncanii de Jos, nr. 101, com. Tomești, jud. Timiș 400483 / 400483 Iaworski Eduard – Victor Timișoara, str. Cluj, nr. 5, et. 1, ap. 6 12
4 4 / 20.04.2017 Accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere la Ocoalele Silvice: Coșava, Făget și Ana Lugojana din cadrul Direcției Silvice Timiș Amenajament Silvic U.P. VI Luncani – Runcu – Ocolul Silvic  Coșava – Direcția Silvică Timiș Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA – Direcția Silvică Timiș Timișoara,  str.  Iosif Nemoianu   , nr. 7, jud. Timiș 12
5 5 / 12.05.2017 Construire clădire de locuit în regim de înălțime parter sat Tomești, nr. 120, com. Tomești, jud. Timiș 111 / 401035 Hațegan Sergiu-Mihai Timișoara,  str.  Jose Silva   , nr. 7, jud. Timiș 12
6 6 / 07.07.2017 Construire clădire de locuit în regim de înălțime parter sat Tomești, nr. 120, com. Tomești, jud. Timiș 401133 / 401133 Hațegan Sergiu-Mihai Timișoara,  str.  Jose Silva   , nr. 7, jud. Timiș 12
7 7 / 09.08.2017 dezmembrare teren înscris în CF nr. 400921, nr. top. 18 Baloșești, UAT Tomești sat Baloșești, nr. FN, com. Tomești, jud. Tomești 18 / 400921 Stănilă Silviu-Bogdan sat Leucușești, nr. 25, com. Tomești, jud Timiș 12
8  8 / 09.08.2017 Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice sat Baloșești, extravilan, com. Tomești, jud. Tomești 401084 / 401084 S.C. RCS & RDS S.A. București,sectorul  5  , str. Dr. Staicovici  nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I,   et.  2 12
9 9 / 04.10.2017 Întocmire Studiu de Fezabilitate pentru ,, Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Tomești, județul Timiș” satele: Colonia Fabricii, Tomești, Luncanii de Jos, Luncanii de Sus, Românești, Baloșești, com. Tomești, jud. Timiș inventar domeniu public Comuna Tomești sat Colonia Fabricii, nr. 46, com. Tomești, jud. Timiș 12
10 10 / 05.10.2017 Reabilitare sediu primărie în localitatea Colonia Fabricii, nr. 46, comuna Tomești, județul Timiș sat Colonia Fabricii, nr. 46, com. Tomești, jud. Timiș 401107 / 401107 Comuna Tomești sat Colonia Fabricii, nr. 46, com. Tomești, jud. Timiș 12
11 11 / 10.11.2017 Modernizare strada DS2 și drum de exploatare DE 97 în comuna Tomești, județul Timiș satele: Colonia Fabricii,  Românești,  com. Tomești, jud. Timiș inventar domeniu public Comuna Tomești sat Colonia Fabricii, nr. 46, com. Tomești, jud. Timiș 12
12 12 / 20.12.2017 licitație bunuri imobile Vasiescu Iosif – Paul satul  Românești,  com. Tomești, jud. Timiș CF nr. 400132 – U.A.T. Tomești, nr. top. 26/2 – Goizești, CF nr. 400260 – U.A.T. Tomești, nr. top. 27 Goizești, CF nr. 400416 – U.A.T. Tomești, nr. top. 60 Goizești Serviciul Fiscal Orășenesc Făget oraș Făget, str. Calea Lugojului, nr. 25, jud. timiș 12

Lasă un răspuns