Formulare necesare

 Descarcă: Cerere - schimbarea numelui pe cale administrativă

Schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi / sau a prenumelui

Procedura de schimbare pe cale administrativă a numelui şi/sau a prenumelui se parcurge în 2

etape şi se desfăşoară la serviciul de stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul

petiţionarul, după cum urmează:

ETAPA -I-
PUBLICAREA ANUNŢULUI
ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

Acte necesare :
– ACTUL DE IDENTITATE (B.I. / C.I., pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:

paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate), în copie şi original;
– CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE, NAŞTERE COPII

MINORI), în copie şi original;
– DOVADA DESFACERII / ÎNCETĂRII CĂSĂTORIEI (SENTINŢA DE DIVORŢ

DEFINITIVĂ / CERTIFICAT DE DIVORŢ / CERTIFICAT DE DECES), în copie şi original;
– CERERE TIP avizată de ofiţerul de stare civilă, după completarea acesteia de către petent.

Notă: după completarea cererii în baza actelor prezentate, şi avizarea acesteia de către ofiţerul de stare civilă,

documentele se depun personal, în vederea publicării anunţului de schimbare a numelui, la MONITORUL

OFICIAL (Mimpex Timişoara – Reprezentant Monitor Oficial, cu sediul în Timişoara, Calea Aradului,

nr. 33, sau la un oficiu poştal).
 

 

ETAPA a II-a
DEPUNEREA ACTELOR

După 30 de zile de la publicarea anunţului în monitorul oficial, cererea se depune personal la

serviciul de stare civilă de la domiciliul petiţionarul însoţită de următoarele acte:

– MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, Partea a III-a, în care a fost publicat, extrasul din

cererea de schimbare a numelui, de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
– ACTUL DE IDENTITATE ( B.I. / C.I., Pt. cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:

paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate), în copie şi original;

– CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE, NAŞTERE COPII

MINORI), în copie şi original;
– DOVADA DESFACERII / ÎNCETĂRII CĂSĂTORIEI – dacă este cazul (sentinţa de divorţ

definitivă / certificat de divorţ / certificat de deces), în copie şi original;


– CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR (emis de I.P.J. TIMIȘ – Timișoara,

str. Take Ionescu nr. 44-46, valabil 6 luni de la data eliberării), în original;
consimţământul, dat in forma autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de

familie purtat în timpul căsătoriei, în original;

– consimțământul celuilalt părinte, dat în formă autentică, pentru schimbarea de

nume/prenume privind copilul minor

– alte acte necesare pentru susţinerea cererii;

Notă:

Cererea poate fi depusă şi prin împuternicit cu procură specială, autentificată de notar, sau prin avocat în baza

unei procuri avocaţiale, în care trebuie să fie specificat numele de familie şi/sau prenumele care se solicită a fi

schimbat şi numele de familie şi/sau prenumele dorit.

Dacă vă aflaţi în străinătate:
Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie 

supralegalizată sau apostilată (conform convenţiei de la Haga din 1961) şi tradusă în limba română

legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public).

Procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

 

Termenul legal de soluţionare a cererii este de 60 de zile (calculat de la data depunerii cererii

în etapa a II- a).

Taxe: nu se percep
 

Cererea se soluţionează prin emiterea dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş

privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi /sau a prenumelui.

În baza dispoziţiei de schimbare a numelui persoana în cauză este obligată să solicite

eliberarea noilor certificate de stare civilă, precum şi a actului de identitate.

 

Descarcă cererea pentru schimbarea numelui pe cale administrativă

 

Close Search Window