Prin Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 se înfiinţează Miliţia, apoi, prin Decretul – Lege nr. 2/27 decembrie 1989 se reînfiinţează Poliţia Română ale cărei competenţe vor fi reglementate, ulterior, prin Legea nr. 26 din 18 mai 1994.

Sediul Poliţiei şi a Poştei

Din 1990, Poliţia Română a cunoscut mai multe etape de transformări menite să asigure siguranţa persoanelor, a colectivităţilor, drepturilor legitime ale cetăţenilor, precum şi a altor drepturi prevăzute în acte internaţionale la care România este parte. Programul şi politicile de reformă ale Ministerului Administraţiei şi Internelor au în vedere alinierea Poliţiei Române la standardele Uniunii Europene, consolidarea ca instituţie civilă în folosul persoanei şi al comunităţii locale.

Conform prevederilor Legii nr. 218/2002, Poliţia Română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este „instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii”.

Sediul Miliţiei până în anul 1971 era în satul Tomeşti, după care s-a mutat în fosta clădire “Căminul pentru tineret 1 Mai” iar din 2001 în vechiul sediu al Primăriei.

De-a lungul timpului şefi ai Postului de miliţie/poliţie au fost: Marin Ioan, Stoian, Marincescu, Vişan, Lungu Gheorghe (1982-1984), Olărescu Valeriu (1984-2005), Mare Gheorghe (2005-2007).

Comments are closed.

Close Search Window