Anunț achiziție directă: LUCRARI DE ”REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN LOCALITATEA COLONIA FABRICII, NR. 46, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL TIMIȘ”

Având in vedere prevederile art.7 alin (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice coroborat cu art. 43 din HG nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Comuna Tomești, cu sediul in Colonia Fabricii, str. Principala nr 46, județul Timiș, email primaria_tomesti@yahoo.com , in calitate de autoritate contractanta, lansează prezenta solicitare de oferte de preț pentru execuție lucrări la obiectivul ”REABILITARE SEDIU PRIMARIE IN LOCALITATEA COLONIA FABRICII, NR. 46, COMUNA TOMESTI, JUDETUL TIMIS” finanțat prin PNDR 2014 – 2020 contract de finanțare nr. C1920078X21353700566/14.08.2018.
Tip anunț: Achiziție directa
Tipul contractului Lucrări I Executare.
Cod CPV 45210000-2 – Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2)

Documente:

Lasă un răspuns