Planul Urbanistic General al comunei Tomești

Hotărâre Consiliu Local

Documente:

20210105140040012, 20210105140120115, 20210105140149145, 20210105140226798, 20210105140300032, 20210105140327641, 20210105140447018, 20210105140536288, 20210105140554958

Memoriu

Opis

Studiu fundamentare

Vol 1, Vol 2, Vol 3

VOL I – Propuneri de dezvoltare urbanistică:

Borderou propuneri PARTE SCRISĂ

INVENTAR DOMENIU PUBLIC

MEMORIU PROPUNERI ORGANIZARE URBANISTICĂ 07.08.21

Borderou PIESE DESENATE

Foaie de capăt PARTE DESENATĂ

Foaie de capăt PARTE SCRISĂ

Opis de volume

P.U.G.-Comuna Tomești Proprietăți 23.08.21-Proprietăți 1

P.U.G.-Comuna Tomești Proprietăți 23.08.21-Proprietăți 2

P.U.G.-Comuna Tomești Reglementări 12.09 (FARA UTR-URI)-Reglementări 1

P.U.G.-Comuna Tomești Reglementări 12.09 (FARA UTR-URI)-Reglementări 2

P.U.G.-Comuna Tomești Teritoriu 12.09.

VOL II -R.L.U. :

Borderou piese scrise RLU

R.L.U. MEMORIU

Borderou piese desenate RLU

Foaie de capăt RLU PARTE DESENATĂ

Foaie de capăt RLU PARTE SCRISĂ

FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI

P.U.G.-Comuna Tomești Reglementări 12.09-Reglementări 1

P.U.G.-Comuna Tomești Reglementări 12.09-Reglementări 2

VOL III – SUDII DE FUNDAMENTARE:

Evoluția activității economice

Evoluția și Dinamica populației

Impactul schimbărilor climatice

Patrimoniu arheologic

Studiu geotehnic

Lasă un răspuns