Fabrica de sticlărie Tomeşti între anii 1990 – 2006

Urmare a prevederilor Leg. nr. 15 şi 31/1990 precum şi a Hotărârii de Guvern nr. 1254/04.12.1990 ia fiinţă Societatea Comercială „STITOM” S.A. Tomeşti prin preluarea întregului patrimoniu, a activului şi pasivului fostei întreprinderi de sticlărie Tomeşti.

Înregistrarea la Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Timiş – Registrul pentru înregistrarea comercianţilor persoane juridice s-a făcut la data de 01.04.1991 sub nr. J 35/254, volumul 3.

Evaluarea activităţii la 31.12.1990 arăta astfel:

1.Capacitatea de producţie
– capacitatea de producţie maximă………………… 125.000 mii lei
– capacitatea de producţie programată…………… 97.000 mii lei
– capacitatea de producţie realizată………………. 96.000 mii lei

Gradul de utilizare a capacităţii maxime era de 77 %, ca urmare a reducerii timpului de lucru la 5 zile pe săptămână, a limitării resurselor necesare şi a lipsei de comenzi la nivelul capacităţii.

2. Mijloace fixe
– mijloace fixe la valoarea de inventar……………… 90.782 mii lei
– mijloace fixe la valoarea rămasă……………………. 38.356 mii lei
– mijloace fixe în funcţie şi amortizate integral….. 19.615 mii lei
– mijloace fixe intrate în funcţiune în 1990……….. 1.280 mii lei
– amortizarea mijloacelor fixe …………………………. 58.426 mii lei

Gradul de uzură a mijloacelor fixe era de 57,7 %, totuşi în anul 1990 valoarea obţinută/1 leu mijloace fixe (valoarea rămasă) era de 2,51 lei.

3. Potenţial uman

 

1990 Pondere
Număr mediu de personal, din care: 1127 100 %
– muncitori 1016 90,2 %
– alte categorii de personal, din care 118 9,8 %
******** cu studii superioare 13 11,7 %

Fondul de salarii consumate era de 41.429 mii lei iar cheltuielile cu asigurările sociale erau de 7.337 mii lei.

4. Cifra de afaceri

 

mii lei/1990 Ponderea
venituri din activitatea totală 88.708 100 %
venituri din activitatea de bază, din care: 80.865 91,2 %
– venituri din export 39.195 98,5 %

Menţionăm că producţia marfă vândută şi încasată în anul 1990 a fost de 88.673 mii lei în preţuri de producţie şi de 75.529 mii lei în costuri de producţie, ceea ce reprezintă o eficienţă (profitabilitate) de 14,8 %.

Sintetizând activitatea comercială din anul 1990 rezultă

 

Total producţie marfă vândută, din care: 104.789 mii lei
– Vândută la intern 65.594 mii lei
– Vândută la export 39.195 mii lei

Ponderea veniturilor din activitatea de export este de 37,4 % faţă de total producţie marfă (vândută şi încasată + soldul facturilor neâncasate la intern).

Dintre directorii fabricii de sticlărie după anul 1948 amintim pe: Ghia Ioan, Uţă I., Mendel Francisc, Mendel Francisc jr., Coroiu Ioan, Mateoc Viorel, Neagu Aron Viorel, Schweller Francisc (1970 – 1979), Pasăre Ion (1979 – 1986), Seculici Gheorghe (1986 – 1992), Medrea Cornel (1992 – 1993), Pasăre Ion (1993 – 1996), Seculici Gheorghe (1996 – 1999), Lăzărescu Ion (1999 – 2000).

După anul 1990 la presiunea sindicatelor, normele de muncă au fost micşorate, tariful crescând şi datorită reâncadrării, nejustificate, a unor produse în categorii superioare.

Tot la presiunea sindicală au fost schimbate de cele mai multe ori nejustificat, persoane de pe funcţii: director, inginer şef, şefi ateliere şi birouri. Din cauza grevelor nu s-a lucrat mai multe săptămâni. Datorită specificului sticlăriei, în perioada cât nu s-a lucrat, cuptoarele de topit sticla au funcţionat consumând combustibil. Toate acestea coroborate cu un management defectuos şi cu o politică păguboasă a guvernului au dus la acumularea unor datorii mari de către societate. Singura ieşire din această criză era privatizarea unităţii, instaurarea unei discipline de muncă şi realizarea unor investiţii în modernizarea procesului tehnologic.

În anul 1996 prin Planul de modernizatre şi restructurare financiară s-a încercat o redresare a societăţii. Prin acest plan s-a primit o primă tranşă de 300.000.000 lei, urmând să mai primească 5 miliarde lei de la Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.S). Desfăşurarea acestui plan nu a mai avut loc deoarece FPS-ul a privatizat societatea pe 5 aprilie 2000. S.C. STITOM S.A. a fost achiziţionată de către Petreanu Corneliu. Acesta mai avea avea cumpărate alte şapte întreprinderi de sticlărie şi la acel moment deţinea monopolul acestei industrii în România. La sfârşitul anului (15 decembrie 2000) patronul a oprit activitatea la Tomeşti şi la alte trei întreprinderi de sticlărie ce se aflau în situaţia Tomeştiului (cele care nu aveau acces la gaz metan şi se aflau la distanţă de transportul feroviar), promiţând că în cel mai scurt timp va face o investiţie majoră.

La data de 8 august 2001, ministerul Industriilor împreună cu F.P.S. a reziliat contractul de vânzare a fabricii. De la această dată, societatea a funcţionat fără activitate în proprietatea statului.

În decembrie 2001 s-a efectuat prima dezmembrare a societăţii, respectiv fostul atelier de finisare (hala nouă) a fost achiziţionat de S.C. RODEX S.R.L. Timişoara, patron fiind Roşca Octavian. Această societate a reânceput activitatea de prelucrare a sticlei, la o scară mult mai redusă (90 – 100 lucrători) şi într-un mod neprofesionist, astfel că la sfârşitul anului 2003 şi ea şi-a încetat activitatea. Spaţiul acestei firme a fost achiziţionat de către S.C. LION-LANŢURI S.R.L. care a schimbat obiectul de activitate.

Celelalte active ale societăţii STITOM S.A. Tomeşti au intrat în procedură de lichidare judiciară şi au fost preluate de către lichidator S.C. Expert Ignea Nicolae S.R.L. la 15 ianuarie 2003.

În iulie 2004 o parte din patrimoniu (hala de prelucrare a sticlei) a fost preluat de către un consorţiu polonezo-german reprezentat de Stănilă Daniel. Această firmă nu a mai reuşit sa reia activitatea de producere a sticlăriei deoarece a falimentat.

În februarie 2006 restul societăţii STITOM S.A. a fost cumpărat de S.C. MAGTOMVIC S.R.L. din Tomeşti, având ca patron pe Mureşan Marius, care a schimbat obiectul de activitate în producerea de parchet.

One comment:

  1. Consider ca ar fii un lucru bun, care ar mai oferi putina tnsaapnrerta in ceea ce priveste activitatea consiliului local. Insa acest lucru poate fii motivul pentru care sa nu se poata forma astfel de comisii daca pot sa spun asa.Domnule Primar va felicit pentru intentiile pe care le aveti, sper insa sa aveti si destui oameni competenti in jurul dumneavoastra cu care sa puneti in aplicare aceste idei.Mult succes in continuare.

Lasă un răspuns