Aşezare şi limite

Comuna Tomeşti, în suprafaţă de 140,94 kmp este situată în partea de est a judeţului Timiş, pe versantul nordic al Munţilor Poiana Ruscă, pe cursul superior al râului Bega până la confluenţa rîului cu Şasa (Bega Poieni). Relieful coboară treptat de la altitudini de peste 1300 m în sudul comunei, la sub 300 m în nord (altitudinea medie la Luncani este de 400 m iar la Tomeşti este de 300 m). Distanţa de la Luncanii de Jos (satul aşezat în sudul comunei) pînă în Vârful Padeş (1377,5 m) este de 7 km iar până în Vârful Rusca (1356,1 m) este de 20,2 km.

Râul Bega, cu afluenţi mai mici, traversează teritoriul comunei de la sud la nord.

Din punct de vedere administrativ comuna Tomeşti aparţine judeţului Timiş, este situată la o distanţă de 118 km de municipiul Timişoara, 58 km de municipiul Lugoj şi 23 km de oraşul Făget.

Reţeaua de drumuri a comunei este racordată la drumul naţional DN 68A, Lugoj-Deva, prin care are acces la magistrala E70 (Timişoara-Drobeta Turnu Severin) şi E68 (Szeged-Arad-Deva-Braşov). Axa principală de circulaţie, care străbate comuna de la nord la sud o constituie drumul judeţean 684. El asigură legătura cu DN 698A în satul Coşava, care aparţine comunei Curtea, trecând prin satele: Româneşti, Tomeşti, Colonia Fabricii, Luncanii de Jos.

Comuna se învecinează în partea de nord cu comuna Curtea, la este cu comuna Pietroasa, la sud-est cu judeţul Hunedoara, la sud cu judeţul Caraş-Severin, la sud-vest cu comuna Nădrag, iar la vest cu comuna Fârdea şi satele Jupîneşti şi Brăneşti aparţinând oraşului Făget.

Coordonatele geografice ale localităţii Tomeşti sunt: 45º46’ latitudine nordică şi 25º18’ longitudine estică.

În componenţa comunei intră următoarele şase sate: Colonia Fabricii-reşedinţă de comună, Tomeşti, Baloşeşti, Luncanii de Jos, Luncanii de Sus şi Româneşti.

    Drumurile comunale asigură legătura dintre sate şi dintre comună şi comunele vecine, astfel:

  • Drumul comunal DC 114 Tomeşti-Baloşeşti-Jupâneşti (sat aparţinând oraşului Făget);
  • Drumul comunal DC 117 Luncanii de Jos-Luncanii de Sus;
  • Drumul comunal DC 116 Luncanii de Sus-Zolt (comuna Fârdea);
  • Drumul comuna DC 109 Româneşti-Pietroasa (comuna Pietroasa).

Comuna nu este arondată la reţeaua naţională şi judeţeană de căi ferate, cea mai apropiată staţie CFR, fiind gara Margina, la 14 km.

În cadrul teritoriul administrativ al comunei există mai multe staţii de autobuz, transportul cu mijloacele auto făcând legătura comunei cu comunele Curtea, Margina, oraşul Făget şi municipiile Lugoj şi Timişoara.

Comuna Tomeşti reprezintă unitatea administrativ-teritorială bine conturată, cu un specific economic determinat de condiţiile naturale. Poziţia sa geografică, într-o zonă montană şi piemontană, traversarea comunei de râul Bega cu o serie de afluenţi, apropierea de magistralele rutiere şi feroviare internaţionale, de aeroportul internaţional Timişoara, de viitorul coridor pan-european nr. 4, îi oferă comunei multiple avantaje economice.

Lasă un răspuns